civil low

KONTAKT


NIERUCHOMOŚCI

  • ustalenia stanu prawnego nieruchomości
  • wpisy do ksiąg wieczystych
  • akty notarialne: kupno, sprzedaż, zamiana, darowizny
  • umowy najmu, dzierżawy i użyczenia