civil low

KONTAKT


SPRAWY CYWILNE

  • sprawy o własność i jego ochronę
  • sprawy o zapłatę i odszkodowanie
  • sprawy o stwierdzenie nabycia, podział i o odrzucenie spadku
  • odwołanie umowy darowizny
  • rozwiązanie umowy dożywocia
  • sprawy egzekucyjne